Sosyal Medya Yönetimi

17 Kasım 2015

Son yıllarda giderek gelişen sosyal medya kullanımı özellikle birçok büyük şirket ve grubu kendi web sitelerinden daha çok sosyal medyaya yönlendirdi. Halkla ilişkilerde, satış ve pazarlamada kısacası bir işletmenin kurumsal anlamda kendini tanıtmak istediği en iyi ortamlardan birisi olan sosyal medya, artık “Sosyal Medya Yöneticiliği” adı altında yeni bir iş alnının oluşmasını sağladı. Özellikle Avrupa’da birçok üniversite artık yüksek lisans ana bilim dallarına “Sosyal Medya Yöneticiliği” bölümlerini ekledi. Türkiye’de de üniversitelerden talip olduğunu belirten uzmanlar artık işletmelerin televizyon ve radyo reklamlarından daha ziyade sosyal medya tanıtımlarına ağırlık verdiğini söyledi.

Türkiye’de Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi kurumların öncülük ettiği Yüksek Lisans programları özellikle geleceğin mesleklerinden birisi olan Sosyal Medya Yönetimi‘ne ilgi duyan herkes tarafından rağbet görmekle beraber, yüzlerce eğitim merkezi ve ajans Sosyal Medya Yöneticiliği kursları ve seminerleri düzenlemeye başladı. Reklam maliyetlerini en az düzeye indiren sosyal medya, aynı zamanda zamandan ve personelden de tasarruf etmenizi sağlıyor.

Markalar ve işletmeler üzerine yoğunlaşmış sosyal medya tanıtımları bilinirliği arttırmakta ve daha fazla hedef kitleye ulaşmada bir araç olarak kullanıldığında işletmelerin karlarına kar getiren bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Facebook, Twitter, Google + gibi sosyal medya devleri aracılığıyla daha az maliyetle daha fazla reklam yapmanın ve bu reklamları daha büyük kitlelere duyurmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmamıza gerek yok.Günümüz şirketleri artık reklam ve tanıtımlarını, marka bilinirliği yaratma metodu olarak Sosyal Medya Yönetimi konusuna büyük ağırlık veriyor.

Etiketler: sosyal medya yönetimi, sosyal medya danışmanlığı, sosyal medya yöneticiliği, marka bilinirliği